Ιστορία Κοινωνία Παιδεία

Σχέσεις προτάγματος και πραγματικότητας | Μάρτιος 2016

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση των εννοιών του προτάγματος και της πραγματικότητας αναφορικά με την προτεραιότητα αλλά και τη σύνδεση που έχουν στη διαμόρφωση ενός πολιτικού οράματος. Καταρχάς θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες του ιδεαλισμού και του ρεαλισμού από το συγκεκριμένο μοντέλο, αν και μπορεί να λεχθεί ότι περιέχουν στοιχεία καιContinue Reading «Σχέσεις προτάγματος και πραγματικότητας | Μάρτιος 2016»

Παιδεία Πολιτισμός

Αρχαία κυπριακή ποίηση | Φεβρουάριος 2016

Μοῦσά µοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης Κύπριδος ἥ τε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵµερον ὦρσε καί τ’ ἐδαµάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα, ἠµὲν ὅσ’ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ’ ὅσα πόντος· πᾶσιν δ’ ἔργα µέµηλεν ἐϋστεφάνου Κυθερείης. Ύμνος στην Αφροδίτη [1] Την ίδια στιγμή που η ετεοκυπριακή αρχαιότητα μεταμορφωνόταν σε μια νέαContinue Reading «Αρχαία κυπριακή ποίηση | Φεβρουάριος 2016»

Κοινωνία Παιδεία Πολιτισμός

Πώς η σημερινή ενορία συμβάλλει στη διατήρηση του ελληνικού τρόπου | Φεβρουάριος 2016

Όπου βρεθούνε δέκα Ρωμιοί φτειάνουν κοινότητα. Συνάζουν πρώτα χρήματα για την εκκλησιά. Άμα τη χτίσουνε φέρνουν παπά. Έπειτα και τις γυναίκες τους. Ύστερα, με τους δίσκους της εκκλησιάς, συνάζουν χρήματα και φτειάνουνε σκολειό. Τέλος φέρνουνε δάσκαλο για τα παιδιά τους – και νά την η κοινότητα. Ίων Δραγούμης Στην ιστορία του Ελληνισμού μπορεί να παρατηρήσειContinue Reading «Πώς η σημερινή ενορία συμβάλλει στη διατήρηση του ελληνικού τρόπου | Φεβρουάριος 2016»

Κοινωνία Κυπριακό Παιδεία Πολιτική

Αριθμός ταυτότητας: 1204-1453-1821-1941-1955-1974-2016 | Φεβρουάριος 2016

Προχθές, λοιπόν, μπαίνει ένας φοιτητάκος, γύρω στα 20-22. Παραγγέλνει «έναν κυπριακόν καφέν», κάθεται στο κεντρικό τραπέζι, όπως αρμόζει σε έναν άρχοντα, και ανοίγει την εφημερίδα Πολίτης. Τον ήξερα. Με βλέπει που στραβοκοιτάζω όταν ανοίγει τη νατοϊκή φυλλάδα. Με κοιτάζει επίμονα, μπας και του φτύσω μέσα στον καφέ του. Εξάλλου, αυτοί οι διανοούμενοι και προοδευτικοί φοιτητέςContinue Reading «Αριθμός ταυτότητας: 1204-1453-1821-1941-1955-1974-2016 | Φεβρουάριος 2016»

Κοινωνία Παιδεία Πολιτισμός

Σάββας Παύλου | Ιανουάριος 2016

Φώναξε τα παιδιά να μαζέψουν τη στάχτη και να τη σπείρουν. Ό,τι πέρασε πέρασε σωστά. Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ Στην πλημμυρίδα και στην άμπωτη της σύγχρονης κυπριακής πραγματικότητας, όπου η ανάδειξη της μετριότητας διαμορφώνει και το πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι, η πραγματοποίηση του πνεύματος μακριά από στεγνές σχηματοποιήσεις είναι προφανές ότι έχει καταστεί προνόμιο των λίγων. Ακόμα πιο λίγοιContinue Reading «Σάββας Παύλου | Ιανουάριος 2016»

Κοινωνία Παιδεία Πολιτισμός

Το διασπασμένο πλήρωμα της Εκκλησίας μας | Ιανουάριος 2016

Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου· τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει καὶ µὴ ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.  Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Δεν είναι και ότι χάλασε ή έφτιαξεContinue Reading «Το διασπασμένο πλήρωμα της Εκκλησίας μας | Ιανουάριος 2016»

Κοινωνία Παιδεία Πολιτισμός

Η ανάδυση του φιλότιμου | ΕΝΩΣΙΣ Δεκεμβρίου

Νά µποροῦσαν καί τή σηµασία τῶν λαῶν νά τή µετρᾶν ὄχι ἀπό τό πόσα κεφάλια διαθέτουνε γιά µακέλεµα, ὅπως συµβαίνει στίς ἡµέρες µας, ἀλλά ἀπ’ τό πόση εὐγένεια παράγουν, ἀκόµη καί κάτω ἀπό τίς πιό δυσµενεῖς καί βάναυσες συνθῆκες, ὅπως ὁ δικός µας ὁ λαός στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπου τό παραµικρό κεντητό πουκάµισο, τόContinue Reading «Η ανάδυση του φιλότιμου | ΕΝΩΣΙΣ Δεκεμβρίου»

Ιστορία Κοινωνία Παιδεία

Αντιστασιακή υφή και μορφή αγώνα | ΕΝΩΣΙΣ Δεκεμβρίου

Στο τρίσημο σχήμα που ακολούθησε και ο Νίκος Σβορώνος για να υποστηρίξει τη θέση του για τη συνέχεια του Ελληνισμού υπάρχει ευδιάκριτο το διαχρονικό στοιχείο της αντιστασιακής υφής που ανέπτυξε ο λαός σε περιόδους όπου είτε δεν είχε δικό του κράτος και βρισκόταν σε υποτέλεια είτε και αν είχε ήταν εξαρτημένος από ξένες δυνάμεις. ΣήμεραContinue Reading «Αντιστασιακή υφή και μορφή αγώνα | ΕΝΩΣΙΣ Δεκεμβρίου»

Παιδεία Πολιτισμός

Η σύγχρονη κυπριακή ποίηση | ΕΝΩΣΙΣ Νοεμβρίου

Αν ο όρος «σύγχρονος» προσδιορίζει κάτι που ανήκει ή αναφέρεται στην εποχή μας, η εκδήλωσή του θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή σε σχέση με κάποιο χρονικό σημείο αναφοράς. Ένα κατά βάση αυθαίρετο στην ποίηση όριο, αφού δεν υποστηρίζεται από κάποια ριζική ανατροπή ή έστω κάποιου είδους λειτουργική διαμόρφωση της ποιητικής δημιουργίας. Στην περίπτωση αυτήν, ηContinue Reading «Η σύγχρονη κυπριακή ποίηση | ΕΝΩΣΙΣ Νοεμβρίου»

Κυπριακό Παιδεία Πολιτισμός

«Μνησίκακη μνήμη» | ΕΝΩΣΙΣ Νοεμβρίου

Παρακολούθησα, που λέτε, τις προάλλες μία διημερίδα με τίτλο «Πολιτισμική κληρονομιά: η διάσωση της μνήμης». Ένας εκ των πολλών που κλήθηκαν να καταθέσουν την εμπειρία τους ήταν ο Τάκης Χατζηδημητρίου, ως επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτισμική Κληρονομιά. Μίλησε για το έργο της εν λόγω Επιτροπής για τη διάσωση των μνημείων του τόπου, μνημείωνContinue Reading ««Μνησίκακη μνήμη» | ΕΝΩΣΙΣ Νοεμβρίου»